ภาพบรรยากาศในงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

ภาพบรรยากาศในงาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามทีม TR
Robot ส่งหุ่น UV-C Robot ไปแสดง มีน้องๆอาชีวศึกษาให้ความสนใจ และสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับหุ่น AMR Robot

Comments

comments