ส่งมอบหุ่น Service Robot มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขอขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.อัครพงษ์ เอกศิริ ที่ช่วยสนับสนุนในการเอาหุ่น Service Robot ThaiRobotics ไปใช้ในงานวิจัย และสอนนักศึกษาครับ

#ServiceRobot
#Thairobotics

Comments

comments